Regulamin

Regulamin internetowej dla strony gintonicclub.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Studio Smaku

Studio Smaku zarejestrowane pod adresem  os. Północ 32 w Nowym Tomyślu z siedzibą przy ulicy Wierzbięcice 25a, 61-561 Poznań. Prowadzi sprzedaż spożywczą oraz usługową za pośrednictwem strony internetowej: www.gintonicclub.pl

Regulamin

Dokument dotyczący niniejszej strony internetowej utworzonej na portalu gintonicclub.pl

Kupujący 

Osoba fizyczna lub prawna podejmująca czynności prawne (zakupu towaru lub usługi w ramach oferty) z przedsiębiorstwem Studio Smaku Michał Nowak.

Umowa

oznacza umowę sprzedaży produktu spożywczego lub usługi zawartej na odległość na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.gintonicclub.pl z rozróżnieniem dostawy na terenie państwa Polskiego albo odbioru zamówienia w siedzibie przy ulicy Wierzbięcice 25a w Poznaniu

Ustawa o prawach konsumenta

oznacza ustawę z dnia 31 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

Zawarcie umowy

oznacza zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i Regulaminem. Integralną częścią Umowy jest Regulamin. Umowa zostaje zawarta pomiędzy kupującym a przedsiębiorstwem Studio Smaku. Zawarcie umowy w sklepie internetowym nie dotyczy, zakupu napojów alkoholowych. Zawarcie umowy sprzedaży napojów alkoholowych występuje tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym pod adresem: ul.Wierzbięcice 25a, 61-561 Poznań

Akceptacja regulaminu

Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.

Cena Brutto

Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rezerwacja napojów alkoholowych

Jest to poprawne wypełnienie formularza, nie potwierdza ona zakupu napojów alkoholowych.

 

ZAMÓWIENIA

 

Sprzedaż

Złożenie zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego przez Kupującego dostępnego na stronie internetowej oraz jego opłacenie. Dokonywanie zakupów w sklepie nie wymaga uprzedniej rejestracji. W celu złożenia zamówienia należy wprowadzić następujące dane:

 

 

 • Imię i nazwisko
 • Adres korespondencyjny
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Dodatkowo kupujący będący przedsiębiorcą podaje nazwę, pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

Po wyborze produktów kupujący wskazuje, z pośród dostępnych opcji sposób wysyłki oraz wybiera sposób płatności: przelew internetowy lub płatność przy odbiorze osobistym.

Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wymagające akceptacji na adres     e-mail podany podczas składania zamówienia.

Sprzedaż Alkoholu

Wypełnienie Formularza nie jest związane z zawarciem umowy sprzedaży, potwierdza ono tylko i wyłącznie "Rezerwację" produktu alkoholowego.

Zawarcie umowy sprzedaży napojów alkoholowym odbywa się tylko i wyłącznie w naszym punkcie sprzedaży przy ul. Wierzbięcice 25a, Poznań.

Nie prowadzimy sprzedaży alkoholu osobom nie trzeźwym oraz poniżej 18stego roku życia. W celu zweryfikowania rezerwacji, kontaktujemy się z osobą rezerwującą określony produkt w ramach weryfikacji wieku poprzez udostępnienie dokumentu potwierdzające pełnoletność.

Potwierdzenie wieku oraz stanu trzeźwości, również dokonujemy w momencie zawarcia umowy sprzedażowej w sklepie stacjonarnym przy ul. wierzbięcice 25a, Poznań.

Sprzedaż alkoholu na odległość prowadzona jest tylko i wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Rezerwacja jest to wypełnienie poprawnie formularza, nie potwierdza ona zakupu napojów alkoholowych.

 

Godziny przyjmowania zamówień

Zamówienia realizowane są od wtorku do piątku w godzinach 11:00-16:00 oraz istnieje możliwość odbioru osobistego w naszym punkcie partnerskim w lokalu MOŻE, Wierzbięcice 25a 61-561 Poznań od wtorku do niedzieli w godzinach 17:00 -23:00. W przypadku zamówień usług są one realizowane według informacji zawartych podczas dokonania zakupu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacji przed zakupem.

Płatność online

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatnośc przy odbiorze

Można dokonać:

 1. Za pośrednictwem funkcji BLIK
 2. Za pośrednictwem karty kredytowej
 3. Nie przyjmujemy formy gotówkowej

 

 

Zwrot środków

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcją dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji

Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia płatności. Wszystkie zamówienia wysyłamy w ciągu 24h od wtorku do piątku. Zamówienia weekendowe oraz poniedziałkowe wysyłane będą w następnym dniu otwarcia sklepu. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego czasu w zależności od zainteresowania naszymi produktami oraz usługami o czym poinformujemy Państwa drogą telefoniczną od razu po otrzymaniu poprawnego formularza zamówienia.

 

Odbiór osobisty

Odbioru osobistego można dokonać pod adresem: ul. Wierzbięcice 25a, lokal „Może” 61-561 Poznań.

 

Dostawa

Dostawa realizowana jest na terenie całej Polski. Koszty dostawy zależne od wielkości przesyłki.

 

Wysyłka Alkoholu

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości wysyłka alkoholu na odległość jest nierealizowana ze względu na brak możliwości weryfikacji wieku. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. W przypadku wykonania usługi lub sprzedaży towarów omówionych w art. 38. odstąpienie od umowy nie przysługuje.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego fałszywego zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Studio Smaku jest uprawnione do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych zamówień od takiego Kupującego.
 3. W przypadku zwrotu płatności online jest on dokonywany w terminie do 14 dni roboczych od momentu uzyskania przez Studio Smaku informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.

 

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Reklamacje dotyczące realizacji Umowy powinny być składane przez Kupującego bezpośrednio do Studio Smaku z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych na stronie Internetowej.

W przypadku reklamacji oraz zwrotu prosimy o wypełnienie Formularza.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Studio Smaku Michał Nowak, z siedzibą os. Północ 32 w Nowym Tomyślu, 64-300 Nowy Tomyśl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail michalnowak@studiosmaku.com lub korespondencyjnie na adres Os. Północ 32/27 64-300 Nowy Tomyśl
 3. Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1781 ze zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Studio Smaku pozyskuje dane osobowe Kupującego poprzez dobrowolne ich podanie przez Kupującego w ramach składanego zamówienia.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z realizacją zawartej przez Kupującego i Studio Smaku Umowy zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonaniem przez Studio Smaku obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z wykonywaniem Studio Smaku np. podatkowych, reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celach objętych każdorazowo dobrowolną zgodą Kupującego na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO. Studio Smaku będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Kupującego.
 6. Studio Smaku nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego.
 7. Studio Smaku może również przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. W granicach przepisów prawa Kupującemu przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Kupujący w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Studio Smaku 
 10. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Studio Smaku narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy.

Poznań, 19.03.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl