Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin internetowej dla strony gintonicclub.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Gin Tonic Club

Gin & Tonic Club Sp. z o. o. o numerze NIP: 7773392218,  zarejestrowane pod adresem  ul. Akacjowa 1 w Kostrzynie. Prowadzi sprzedaż spożywczą oraz usługową za pośrednictwem strony internetowej: www.gintonicclub.pl

Regulamin

Dokument dotyczący niniejszej strony internetowej utworzonej na portalu gintonicclub.pl

Kupujący 

Osoba fizyczna lub prawna podejmująca czynności prawne (zakupu towaru lub usługi w ramach oferty) z przedsiębiorstwem Gin & Tonic Club Sp. z o. o.

Umowa

oznacza umowę sprzedaży produktu spożywczego lub usługi zawartej na odległość na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.gintonicclub.pl z rozróżnieniem dostawy na terenie państwa Polskiego albo odbioru zamówienia w siedzibie przy ulicy Akacjowa 1 w Poznaniu

Ustawa o prawach konsumenta

oznacza ustawę z dnia 31 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

Zawarcie umowy

oznacza zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i Regulaminem. Integralną częścią Umowy jest Regulamin. Umowa zostaje zawarta pomiędzy kupującym a przedsiębiorstwem Gin & Tonic Club Sp. z o. o.

Zawarcie umowy w sklepie internetowym nie dotyczy, zakupu napojów alkoholowych. Zawarcie umowy sprzedaży napojów alkoholowych występuje tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym pod adresem: ul. Akacjowa 1 w Kostrzynie

Umowa sprzedaży dotycząca napojów alkoholwych:

Sprzedający Gin Tonic Club Sp. z o.o.:
a) udostępnia klientowi wzór pełnomocnictwa w procesie rezerwacji towaru (w postaci podlinkowanego checkboxów podsumowaniu koszyka oraz w treści regulaminu jako załącznik),
b) jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pełnomocnik jest osobą pełnoletnią przed wydaniem towaru.

Akceptacja regulaminu

Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.

Cena Brutto

Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rezerwacja napojów alkoholowych

Jest to poprawne wypełnienie formularza, nie potwierdza ona zakupu napojów alkoholowych.

 

ZAMÓWIENIA

 

Sprzedaż

Złożenie zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego przez Kupującego dostępnego na stronie internetowej oraz jego opłacenie. Dokonywanie zakupów w sklepie nie wymaga uprzedniej rejestracji. W celu złożenia zamówienia należy wprowadzić następujące dane:

 

 

 • Imię i nazwisko
 • Adres korespondencyjny
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Dodatkowo kupujący będący przedsiębiorcą podaje nazwę, pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

Po wyborze produktów kupujący wskazuje, z pośród dostępnych opcji sposób wysyłki oraz wybiera sposób płatności: przelew internetowy lub płatność przy odbiorze osobistym.

Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wymagające akceptacji na adres     e-mail podany podczas składania zamówienia.

Sprzedaż Alkoholu

Wypełnienie Formularza nie jest związane z zawarciem umowy sprzedaży, potwierdza ono tylko i wyłącznie "Rezerwację" produktu alkoholowego.

Zawarcie umowy sprzedaży napojów alkoholowym odbywa się tylko i wyłącznie w naszym punkcie sprzedaży przy ul. Akacjowej 1, 62-025 Kostrzyn.

Nie prowadzimy sprzedaży alkoholu osobom nie trzeźwym oraz poniżej 18stego roku życia.

Potwierdzenie wieku oraz stanu trzeźwości, również dokonujemy w momencie zawarcia umowy sprzedażowej w sklepie stacjonarnym.

Sprzedaż alkoholu na odległość prowadzona jest tylko i wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Rezerwacja jest to wypełnienie poprawnie formularza, nie potwierdza ona zakupu napojów alkoholowych.

Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej), w przypadku gdy klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej należy wpisać jej nazwę. W ramach tego pełnomocnictwa firma kurierska jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Kurier zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.

 

 

Godziny przyjmowania zamówień

Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

W przypadku zamówień usług są one realizowane według informacji zawartych podczas dokonania zakupu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacji przed zakupem.

Płatność online

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatnośc przy odbiorze

Można dokonać:

 1. Za pośrednictwem funkcji BLIK
 2. Za pośrednictwem karty kredytowej
 3. Nie przyjmujemy formy gotówkowej

 

 

Zwrot środków

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcją dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji

Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia płatności. Wszystkie zamówienia wysyłamy w ciągu 48h od poniedziałku do piątku. Zamówienia weekendowe wysyłane będą w następnym dniu otwarcia sklepu. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego czasu w zależności od zainteresowania naszymi produktami oraz usługami o czym poinformujemy Państwa drogą telefoniczną od razu po otrzymaniu poprawnego formularza zamówienia.

 

Odbiór osobisty

Odbioru osobistego można dokonać pod adresem: ul. Akacjowa 1, 62-025 Kostrzyn. Przy wcześniejszym umówieniu się na odbiór osobisty.

 

Dostawa

Dostawa realizowana jest na terenie całej Polski. Koszty dostawy zależne od wielkości przesyłki.

 

Wysyłka Alkoholu

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości wysyłka alkoholu na odległość jest nierealizowana ze względu na brak możliwości weryfikacji wieku. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. W przypadku wykonania usługi lub sprzedaży towarów omówionych w art. 38. odstąpienie od umowy nie przysługuje.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego fałszywego zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Studio Smaku jest uprawnione do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych zamówień od takiego Kupującego.
 3. W przypadku zwrotu płatności online jest on dokonywany w terminie do 14 dni roboczych od momentu uzyskania przez Gin & Tonic Club Sp. z o. o. informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.

 

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Reklamacje dotyczące realizacji Umowy powinny być składane przez Kupującego bezpośrednio do Studio Smaku z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych na stronie Internetowej.

W przypadku reklamacji oraz zwrotu prosimy o wypełnienie Formularza.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gin & Tonic Club Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Akacjowa 1, 62-025 Kostrzyn.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail  sklep@gintonicclub.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Akacjowa 1, 62-015 Kostrzyn
 3. Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1781 ze zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Gin & Tonic Club Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe Kupującego poprzez dobrowolne ich podanie przez Kupującego w ramach składanego zamówienia.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z realizacją zawartej przez Kupującego i Gin & Tonic Club Sp. z o.o. Umowy zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonaniem przez Gin & Tonic Club Sp. z o.o. obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z wykonywaniem Gin & Tonic Club Sp. z o.o. np. podatkowych, reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celach objętych każdorazowo dobrowolną zgodą Kupującego na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO. Gin & Tonic Club Sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Kupującego.
 6. Gin & Tonic Club Sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego.
 7. Gin & Tonic Club Sp. z o.o. może również przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. W granicach przepisów prawa Kupującemu przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Kupujący w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Gin & Tonic Club Sp. z o.o. przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Gin & Tonic Club Sp. z o.o.
 10. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Gin & Tonic Club Sp. z o.o. narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy.

Poznań, 30.07.2022 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl