Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH WYKORZYSTANIE

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Studio Smaku Michał Nowak, z siedzibą os. Północ 32 w Nowym Tomyślu, 64-300 Nowy Tomyśl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail michalnowak@studiosmaku.com lub korespondencyjnie na adres Os. Północ 32/27 64-300 Nowy Tomyśl
 3. Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1781 ze zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Studio Smaku pozyskuje dane osobowe Kupującego poprzez dobrowolne ich podanie przez Kupującego w ramach składanego zamówienia.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z realizacją zawartej przez Kupującego i Studio Smaku Umowy zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonaniem przez Studio Smaku obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z wykonywaniem Studio Smaku np. podatkowych, reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celach objętych każdorazowo dobrowolną zgodą Kupującego na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO. Studio Smaku będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Kupującego.
 6. Studio Smaku nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego.
 7. Studio Smaku może również przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. W granicach przepisów prawa Kupującemu przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Kupujący w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Studio Smaku przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Studio Smaku 
 10. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Studio Smaku narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl