Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH WYKORZYSTANIE

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gin & Tonic Club Sp. z o. o. o numerze NIP: 773392218
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail sklep@gintonicclub.pl lub korespondencyjnie na adres ul. akacjowa 1, 62-025 Kostrzyn.
 3. Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1781 ze zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Gin & Tonic Club Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe Kupującego poprzez dobrowolne ich podanie przez Kupującego w ramach składanego zamówienia.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z realizacją zawartej przez Kupującego i Gin & Tonic Club Sp. z o. o. Umowy zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonaniem przez Gin & Tonic Club Sp. z o. o. obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z wykonywaniem Gin & Tonic Club Sp. z o. o. np. podatkowych, reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celach objętych każdorazowo dobrowolną zgodą Kupującego na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO. Gin & Tonic Club Sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Kupującego.
 6. Gin & Tonic Club Sp. z o. o. nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego.
 7. Gin & Tonic Club Sp. z o. o. może również przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. W granicach przepisów prawa Kupującemu przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Kupujący w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Gin & Tonic Club Sp. z o. o. przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Gin & Tonic Club Sp. z o. o.
 10. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Gin & Tonic Club Sp. z o. o. narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl